Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Ryan

Navn eiendom: Ryan
Reg.nr.: 328 GNR/BNR: 36/9

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186575261 1946 Ikke i bruk 1744 - 11 - 54
Driftsbygning 186575261 1946 Ikke i bruk 1744 - 11 - 55

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det opprinnelige navnet på plassen var Lonmoen, etter et tidligere "lon" i Namsen like nedenfor. Lonmoen var en husmannsplass under Vibstad 36/3 (Lestum-gården), som trolig ble tatt i bruk en gang på slutten av 1800-tallet av foreldre til tidligere eier. Jordlappen var på 11 mål dyrkamark, og i det gamle fjøset var det plass for ei ku og et par sauer. Det er ukjent når plassen ble sjøleierbruk. Det gamle fjøset ble revet før krigen, og husmannsstua ble revet i 1954. Da sønnen, Ola Ryan, overtok bruket, bygde han opp stua og fjøset som står i dag. Det var dårlig med hamning i nærområdet, og under krigen hadde de kua på Lestumgården på beite der. Seinere forpakta de plassen Bergli noe lenger vest, der det både var hamning og slåttenger. Ryan hadde jobb som fløyterbas i Namsen i mange år, og var dessuten tømmermåler og skogsarbeider ved siden av småbruket.

Dagens eier (i 2003) kjøpte bruket i 1982.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 7. januar 2004.