Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hopøya

Navn eiendom: Hopøya
Reg.nr.: 157 GNR/BNR: 31 / 8

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
(Bilde mangler)
Bilde 2:
(Bilde mangler)
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
(Kart mangler)

Bygningsmiljø/historikk:

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Våningshus 1744 - 04 - 23 Våningshus
Driftsbygning 1744 - 04 - 24 Driftsbygning
våningshus 1744 - 04 - 25 Ikke i bruk

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Bente Gunn Soeraasen 17. mars 2003.