Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lian

Navn eiendom: Lian
Reg.nr.: 315 GNR/BNR: 49/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bolighus 186576004 1883 Barnehage 1744 - 8 - 35

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Lian var opprinnelig en husmannsplass under Lille-Amdal. Det er ukjent når plassen ble tatt i bruk, men det er antatt fra rundt 1830. Det var tippoldefar til dagens eier (i 2003) som starta opp her da, og det er ei stor etterslekt som har sine røtter fra Lian.

Den gamle tømra hovedbygninga var opprinnelig i 2 etasjer og hadde et påbygg i reisverk, der det var kjeller under. Påbygget og loftsetasjen ble revet, og resten av tømmerbygninga ble flytta over på kjelleren.

Bygninga ble tatt i bruk som barnehage først på 1990-tallet, med navnet "Gammelstua barnehage." Huset er seinere påbygd i "alle" retninger. Tømmerkassen står igjen som en "kjerne" inne i barnehagen, og i disse romma er det gamle vekselpanelet bevart. Under den siste utbygginga som pågår er kleding på en del av tømmerveggen tatt vekk, slik at tømmeret blir liggende åpent inn mot ett av nyromma. Barnehagen eies og drives av foreldrene, og det er i alt 12 hel-plasser.

Drifta på gården i dag er melkeproduksjon, og eieren driver firmaet "Midt-Norsk rørinspeksjon."

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.