Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Bjørkly

Navn eiendom: Bjørkly
Reg.nr.: 54 GNR/BNR: 62/5

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 186585151 1925 I bruk som bolighus 1744-10-23

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Det var far til den ene av dagens eiere som bygde huset. Han var bygnings-snekker, og sammen med broren og flere andre var de et snekkerlag som tok på seg byggeoppdrag i bygda. Mora var skredderutdanna og tok på seg sying for folk. Et av romma i 1. etasje ble brukt som systue.

Det var 2 leiligheter i huset. Bolighus fra denne perioden ble bygd forholdsvis store; trolig for å romme flere generasjoner eller andre familiemedlemmer i tider som var preget av boligmangel. Bestemor til dagens eier har bodd her, under krigen var det evakuerte namsosinger, og ellers har det bodd mange i leiligheta, som ble utleid fram til 1960-tallet. På eiendommen hadde de også et lite fjøs for ei ku og noen sauer. Jordlappen var ikke særlig stor, så fóret måtte delvis skaffes fra raksterslått langs jernbanelinja og ellers rundt omkring. Etter krigen ble det slutt med husdyrholdet, og der fjøset stod er det nå en garasje. Under krigen bygde de et drivhus, som ble oppvarma fra en sentralfyr i kjelleren på bolighuset. Der produserte de tomater for salg, og drivhuset var i produksjon til slutten av 1960-tallet.

Dagens eiere flytta til huset i 1976.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.