Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Ryddtun

Navn eiendom: Ryddtun
Reg.nr.: 12 GNR/BNR: 13/13

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1923-24 I bruk som bolighus 1744-2-28
2. Uthus/snekkerverksted 1923-24 I bruk som vedbu/snekkerverksted 1744-2-28

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Ryddtun ligger ved riksvegen gjennom Skage sentrum, der boligbebyggelse og den nedlagte bensinstasjonen utgjør bygningsmiljøet. Eiendommen er barndomsheimen til dagens eier, som har drevet som snekker/bygningsarbeider. Faren var også snekker, og lensearbeider på Skage lense.

Uthuset er brukt som snekkerverksted. Da husa ble bygd var det ikke mange bolighus her. Eiendommen var skilt ut med 10 mål jord. Det har ikke vært holdt husdyr, men poteter og grønnsaker til eget bruk ble dyrka. Av skogen på eiendommen er det blitt materialer til husbygging både til eieren og etterkommere. Ei lita leikestue fra 1960-tallet som står nyoppussa i tunet, er fortsatt i bruk.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 13. november 2002.