Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Grande

Navn eiendom: Grande
Reg.nr.: 69 GNR/BNR: 69/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus - hovedlån 186579089 1902 I bruk som bolighus 1744-11-27
2. Bolighus - Ro 69/8 186579038 Ukjent byggeår 1. gang - gjenreist 1943 I bruk til utleie for laksefiskere 1744-11-28
3. Ishus 1915-20 Til oppbevaring av frysebokser 1744-11-29

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Prestegården i Overhalla ble flytta fra Ranem til Grande på sør-sida av Namsen i 1589. I løpet av de neste 300 år hadde 18 prester tilhold her. Gården har vært i privat eie siden 1875.

Hovedbygninga fra 1902 ble bygd for utleie til engelske laksefiskere, som siden 1875 hadde hatt kontrakt om rett til laksefiske på gårdens vald. Gårdfolket sjøl fortsatte å bo i den gamle presteboligen på gården. Engelskmennene hadde trolig stor innflytelse på hvordan den nye hovedlåna skulle se ut: huset har innslag både fra sveitser-stil; store takutstikk og krysspostvinduer med rike dekorasjoner og utskjæringer på karmene, og typiske trekk fra jugend-stil med utvendig kleding av vekslende stående og liggende panel, adskilt med listverk og blomsterpregede border. Huset er både høyere og bredere enn det som var vanlig for trønderlånene ellers. Også interiøret har særpregede detaljer og utforminger på listverk og paneler, og malte dekorasjoner i tak.

På nordre side av bygninga var det opprinnelig en bred, åpen veranda som var bygd med tanke på tørking av fiskesnøre. Denne verandaen er revet.

Rundt første verdenskrig ble det slutt med utleie til utenlandske laksefiskere. Huset ble da brukt som husmorskole fram til 1936. Det var trolig i denne perioden at ishuset ble bygd.

Den gamle presteboligen stod også i tunet fram til 1943, da den ble den revet. Ene halvparten ble gjenreist som kårbolig på "Ro" og andre halvparten som et bolighus i Sautergata på Ranem. Presteboligen kan ha vært et av bolighusene; herrestuen eller borgstuen, som ble oppført under prost Jørgen Darre (prost fra 1758 og 1806). Også det gamle stabburet; Tiendeburet, antas å være fra hans tid.

Tre generasjoner bor i dag i hovedlåna på Grande. Laksefiske er hovednæringa, med golfbane, korn- og kjøttproduksjon i tillegg.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Stabbur 1744-11-18 I bruk som lagerplass

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 17. desember 2002.